NAJNOVIJE NOVOSTI

CV ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ

O nama

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj je nevladina i neprofitna organizacija osoba sa invaliditetom, koja okuplja slijepe i teže slabovide osobe. Djeluje na području opština Bara i Ulcinja, a sjedište je u –Baru Ul. Rista Lekića br. D10.
Organizacija je osnovana 4 juna 1948. godine u Baru. Upisana je u registar nevladinih udruženja kod Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore dana 17.02.2000. pod rednim brojem 444.

PROČITAJ VIŠE

DRUŠTVENI KLUB - NOVI KORISNIČKI SERVIS ORGANIZACIJE

U prostorijama Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj opremljen je Društveni klub, kao novi korisnički servis i usluga.
PROČITAJ VIŠE

ŠTAMPARIJA

Organizacija ima sopstvenu štampariju koja je opremljena najsavremenijom opremom za nesmetan rad.
PROČITAJ VIŠE

USLOVI UČLANJENJA

Svako slijepo i teže slabovido lice može, na osnovu slobodne izražene volje, da se učlani u Organizaciju

PROJEKTI

SARADNICI I DONATORI