“Pravo na socijalnu integraciju OSI u zajednici!”

(27.12.2022. – 26.12.2023.godine. )

Donator: Ministarstvo rada i socijalnog staranja   
Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa “Ekvivalentom”, 27. decembra 2022. godine otpočela je realizaciju dvanaestomjesečnog projekta “Pravo na socijalnu integraciju OSI u zajednici!”, koji je podržan od Komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja za finansiranje projekta nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom za 2022 godinu, pod nazivom “Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju”. Projekat za opšti cilj ima: “Doprinos većem stepenu socijalne integracije osoba s invaliditetom i djece sa smetnjama u razvoju kroz unapređenje vaninstitucionalnih oblika podrške socijalne i dječije zaštite u širem smislu.” Specifični cilj (svrha) projekta koji će biti ostvaren realizacijom predviđenih aktivnosti: “Osnažiti i informisati osobe sa invaliditetom, djecu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje i/ili staratelja radi unapređenja njihovog ukupnog kvaliteta života i većeg stepena socijalne integracije kroz edukaciju i informisanje o pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite.” Direktnu ciljnu grupu predloženog projekta čine osobe s invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji/staratelji sa područja cijele Crne Gore.

Komentariši