“PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ ZA 2022. GODINU”

“PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ ZA 2022. GODINU” (06.05.2022. – 05.05.2023. GODINE) Donator: Opština Bar Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizovala je projekat „Programske aktivnosti Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj za 2022. godinu“, koji je podržan od strane komisije opštine Bar za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za projekte i programe…

“Unaprijeđenje stepena saobraćajne kulture i prava OSI u saobraćaju!”

“Unaprijeđenje stepena saobraćajne kulture i prava OSI u saobraćaju!” (31.08.2022. – 28.02.2023 godine. ) Donator: Ministarstvo kapitalnih investicija; 28. februara 2023. godine, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj okončala je šestomjesečnu implementaciju projekta “Unaprijeđenje stepena saobraćajne kulture i prava OSI u saobraćaju!”, koji je podržan od komisije Ministarstva kapitalnih investicija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama…

Za dostojanstven i ravnopravan život OSI

„Za dostojanstven i ravnopravan život OSI” (30.12.2021. – 29.12.2022. godine) Donator: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj , 29. decembra 2022. godine okončala je realizaciju dvanaestomjesečnog projekta „Za dostojanstven i ravnopravan život OSI“, koji je podržan od komisije Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama…

“Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica” (20.07.2022. – 19.11.2022. godine)

Donator: Zavod za zapošljavanje Crne Gore; Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, u okviru javnih radova kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, realizovala je, projekat “Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica”. Jedan od ciljeva ovog projekta bio je povećanje socijalne inkluzije osoba sa smetnjama vida, kao i njihove samostalnosti, dostojanstva i samopouzdanja.…

“Učinimo pristupačan saobraćaj za OSI”

“Učinimo pristupačan saobraćaj za OSI” (17.12.2021. – 16.08.2022. godine)   Donator: Ministarstvo kapitalnih investicija;    avgusta 2022. godine, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj okončala je osmomjesečnu implementaciju projekta „Učinimo pristupačan saobraćaj za OSI“, koji je podržan od komisije Ministarstva kapitalnih investicija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa u oblasti zaštite lica sa…

“PROGRAM RADA ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ ZA 2021. GODINU” (01.07.2021. – 30.12.2021. GODINE)

Donator:  Opština Bar;  30. decembra 2021 godine okončana je implementacija projekta „Program rada Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj“, koji je podržan od strane komisije opštine Bar za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za projekte i programe nevladinih organizacija za 2021. godinu. Dodjeljena su sredstva i Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj kao nevladinoj organizaciji koja…

“SERVIS PERSONALNE ASISTENCIJE ZA SLIJEPA I TEŽE SLABOVIDA LICA” (05.11.2021. – 04.03.2022. GODINE)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;  U okviru projekta dva personalna asistenta pružala su specifičnu asistenciju slijepim i teže slabovidim osobama u Baru u okviru javnih radova kod ZZZCG. Asistenti su pružali personalnu asistenciju u prostorijama Organizacije, ali po potrebi i na terenu jednom broju članova. Podrška je podrazumijevala pomoć osobama sa smetnjama vida pri…

„Recimo ne diskriminaciji u pristupu informacijama osoba oštećenog vida“, (31.10.2020. – 30.10.2021. godine)

Donator:  Ministarstvo Pravde, ljudskih i manjinskih prava;  30. oktobra 2021. godine završena je realizacija projekta „Recimo ne diskriminaciji u pristupu informacijama osoba oštećenog vida“, koji je podržan od strane komisije Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti…

“Program rada Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj za 2020. godinu” (16.12.2020. – 15.07.2021. godine)

Donator:  Opština Bar; 15. jula okončana je implementacija projekta „Program rada Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj“, koji je podržan od strane komisije Opštine Bar za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za projekte i programe nevladinih organizacija za 2020. godinu. Dodjeljena su sredstva i Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj, kao nevladinoj organizaciji koja za Opštinu…

“Servis socijalnih usluga podrške za život u zajednici“ (01.02.2021. – 31.10.2021. godine)

Donator:  Caritas Crne Gore od strane EU; Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj 31. oktobra okončala je realizaciju projekta “Servis socijalnih usluga podrške za život u zajednici“ odobrenog od strane Caritasa Crne Gore kroz, program malih grantova u okviru Projekta „SOCIETIES 2 – Podrška organizacija civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom…