“Jednakost u pružanju zdravstvene zaštite OSI! “
(29.12.2022 – 28.12.2023. godina)
Donator Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava


28. Decembra 2023. Godine, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa “ Ekvivalentom” okončala je implementaciju dvanajestomjesečnog projekta “Jednakost u pružanju zdravstvene zaštite OSI! “, koji je podržan od strane komisije Ministarstva ljudskih i manjinskih prava za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, pod nazivom „Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom” Opšti cilj projekta : “Povećanje nivoa svijesti znanja o značaju pristupa zdravstvenoj zaštiti osoba sa invaliditetom bez diskriminacije”. Specifični cilj projekta: “Promovisanje prava na jednako uživanje zdravstvene zaštite bez diskriminacije osoba sa invaliditetom i podizanje nivoa svijesti zdravstvenih radnika o ljudskim pravima, dostojanstvu i autonomiji osoba sa invaliditetom”. Direktnu ciljnu grupu predloženog projekta činili su zdravstveni radnici i osobe sa invaliditetom sa područja cijele Crne Gore. Ovim projektom ostvaren je strateški cilj: “Podizanje nivoa svijesti i znanja o uvažavanju prava lica sa invaliditetom, bez diskriminacije u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima lica sa invaliditetom.“ Takođe, njegova realizacija je doprinijela unapređenju ukupnog kvaliteta života osoba s invaliditetom u ostvarivanju većeg stepena pristupa zdravstvenoj zaštiti. U okviru ovog projekta su realizovane sledeće aktivnosti: Kreiranje , izrada i štampa informatora “Pristup zdravstvenoj zaštiti OSI” na standardnoj crnoj štampi, na uvećanoj crnoj štampi, na Brajevom pismu, u audio formatu dvodnevni edukativni trening za žene sa invaliditetom, šest jednodnevnih seminara za osobe sa invaliditetom , šest jednodnevnih seminara za zdravstvene radnike, okrugli sto i završna konferencija Tokom cijele implementacije projekta , pokretanjem i organizovanjem efektivne medijske kampanje vršena je promocija prava osoba sa invaliditetom na uživanje najvišeg mogućeg standarda zdravlja bez diskriminacije po osnovu invalidnosti.

Komentariši