Projekat “Podrška unapređenju kvaliteta života OSI”

Projekat “Podrška unapređenju kvaliteta života OSI” (20.09.2023. – 19.09.2024. godine) Donator: Ministarstvo Rada i socijalnog staranja Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa “Ekvivalentom”, realizuje projekat “Podrška unapređenju kvaliteta života OSI”, koji je podržan od Komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom za…

“Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica” 20.07.2023 – 19.10.2023. godine”

“Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica” (20.07.2023 – 19.10.2023. godine) Donator: Zavod za zapošljavanje Crne Gore Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj, u okviru javnih radova kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, odobren je projekat “Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica”. Njegova implementacija otpočela je 20. jula 2023. godine…

“PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ ZA 2023. GODINU”

“PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ ZA 2023. GODINU” (10.05.2023. – 09.05.2024. GODINE) Donator: Opština Bar Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizuje projekat „Programske aktivnosti Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj za 2023. godinu“, koji je podržan od strane komisije Opštine Bar za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za projekte i programe nevladinih…

“Jednakost u pružanju zdravstvene zaštite OSI!“

“Jednakost u pružanju zdravstvene zaštite OSI!“ (29.12.2022. – 28.12.2023. godine) Donator: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Počev od 29. Decembra 2022. Godine, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa Ekvivalentom započela je implementaciju dvanajestomjesečnog projekta “Jednakost u pružanju zdravstvene zaštite OSI! “, koji je podržan od strane komisije Ministarstva ljudskih i manjinskih prava…

“Pravo na socijalnu integraciju OSI u zajednici!”

“Pravo na socijalnu integraciju OSI u zajednici!” (27.12.2022. – 26.12.2023.godine. ) Donator: Ministarstvo rada i socijalnog staranja    Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa “Ekvivalentom”, 27. decembra 2022. godine otpočela je realizaciju dvanaestomjesečnog projekta “Pravo na socijalnu integraciju OSI u zajednici!”, koji je podržan od Komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja za…