“Program rada Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj za 2021. godinu”

“Program rada Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj za 2021. godinu” (01.07.2021. – 30.06.2022.  godine)  Donator:  Opština Bar;   Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizuje projekat „Program rada Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj“, koji je podržan od strane komisije opštine Bar za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za projekte i programe nevladinih organizacija za 2021.…

Otpočela realizacija projekta “Servis socijalnih usluga podrške za život u zajednici“

Otpočela realizacija projekta “Servis socijalnih usluga podrške za život u zajednici“ Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizuje projekat “Servis socijalnih usluga podrške za život u zajednici“ koji je podržan kroz Program malih grantova za organizacije civilnog društva u okviru Projekta „SOCIETIES 2 – Podrška organizacija civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s…

“Program rada Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj za 2020. godinu” (16.12.2020. – 16.12.2021. godine)

Donator:  Opština Bar;    Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizuje projekat „Program rada Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj“, koji je podržan od strane komisije opštine Bar za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za projekte i programe nevladinih organizacija za 2020. god. Dodjeljena su sredstva i Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj kao nevladinoj organizaciji…

“Recimo ne diskriminaciji u pristupu informacijama osoba oštećenog vida“ ( 31.10.2020 – 30.10.2021 GODINE)

Donator: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava    Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizuje projekat „Recimo ne diskriminaciji u pristupu informacijama osoba oštećenog vida“, koji je podržan od strane komisije Ministarstva za ljudska i manjinska prava za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju…