ŠTAMPARIJA

Organizacija ima sopstvenu štampariju koja je opremljena najsavremenijom opremom za nesmetan rad. Posjeduje Brajeve štampače, UV štampač, 3D štampač, kolor i crno bjele štampače i kopir aparate, mašinu za plastifikaciju i mašine za povezivanje štampanih materijala.

Sve što se oštampa namjenjeno je našim članovima i učenicima u inkluzivnom obrazovanju.

Štampa se:

  • Knjige i časopisi na Brajevom pismu;
  • Časopisi na uvećanom crnom tisku;
  • Nastavni materijali na Brajevom pismu i uvećanom crnom tisku;
  • Testovi znanja na Brajevom pismu i uvećanom crnom tisku;

U štampariji se vrši i štampanje po narudžbi za druge ustanove.

  • Informativni materijali (naljepnice o radnom vremenu, brošure, leci i dr. na Brajevom pismu i uvećanom crnom tisku.);
  • Dokumenta za rad Organizacije;
  • Reklamno propagadni materijal na UV i 3D stampi;