DRUŠTVENI KLUB - NOVI KORISNIČKI SERVIS ORGANIZACIJE

U prostorijama Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj opremljen je Društveni klub, kao novi korisnički servis i usluga. U Društvenom klubu se nalaze elektronski govorni pikado, led televizor, šahovske garniture, društvene igre, računar sa govornim softverom. Korisnicima društvenog kluba je omogućeno da, svakog radnog dana od 15 h do 19 h, treniraju pikado, igraju društvene igre, koriste internet i kablovsku televiziju i druže se razmjenjujući svoja iskustva.
Multifunkcionalni društveni klub je nova usluga Organizacije koja korisnicima doprinosi da se poboljša njihova društvena aktivnost i socijalizacija.
U okviru Društvenog kluba, jedanput mjesečno, članovima je omogućeno da uživaju u filmskoj umjetnosti prateći filmove adaptirane za osobe sa smetnjama vida.
Opremanje i stavljanje u funkciju Društvenog kluba realizovano je uz finansisku podršku naše članice Desanke Karh Lajović.