“Servis personalnih asistenata za osobe sa oštećenim vidom” (01.07.2017. – 30.10.2017. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;   U okviru projekta dva personalna asistenta pružala su specifičnu asistenciju osobama sa oštećenjem vida u Baru u okviru javnih radova kod ZZZCG. Asistenti su pružali  personalnu asistenciju u prostorijama Organizacije, ali po potrebi i na terenu jednom broju članova. Podrška je podrazumijevala pomoć osobama sa smetnjama vida  pri…

“Servis personalnih asistenata za osobe sa oštećenim vidom” (01.09.2016. – 30.11.2016. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;   U okviru projekta tri personalna asistenta pružala su specifičnu asistenciju osobama sa oštećenjem vida u Baru u okviru javnih radova kod ZZZCG. Asistenti su pružali  personalnu asistenciju u prostorijama Organizacije, ali po potrebi i na terenu jednom broju članova. Podrška je podrazumijevala pomoć osobama sa smetnjama vida  pri…

“Servis personalnih asistenata za osobe sa oštećenim vidom” (01.04.2015. – 31.12.2015. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;   U okviru projekta dva personalna asistenta pružala su specifičnu asistenciju osobama sa oštećenjem vida u Baru u okviru javnih radova kod ZZZCG. Asistenti su pružali  personalnu asistenciju u prostorijama Organizacije, ali po potrebi i na terenu jednom broju članova. Podrška je podrazumijevala pomoć osobama sa smetnjama vida  pri…

“Podrška inkluziji osobama sa oštećenim vidom” (01.01. 2015. – 31.12. 2015. godine)

Donator:  Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću;   U sklopu ovog projekta omogućeno je izdavanje zvučnog časopisa „Pravo na riječ“, organizovanje susreta članstva na moru ili planini, organizovanje 53. Regionalnog pojedinačnog šahovskog prvenstva za osobe sa oštećenim vidom, obilježavanje 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa i 3.decembra, Međunarodnog dana OSI i redovne…

“Servis personalnih asistenata za osobe sa oštećenim vidom” (02.10.2014. – 31.12.2014. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;   U okviru projekta jedan personalni asistent pružao je specifičnu asistenciju osobama sa oštećenjem vida u Baru u okviru javnih radova kod ZZZCG. Asistenti su pružali  personalnu asistenciju u prostorijama Organizacije, ali po potrebi i na terenu jednom broju članova. Podrška je podrazumijevala pomoć osobama sa smetnjama vida  pri…

„Informisanje, edukacija, socijalizacija i integracija osoba oštećenog vida“ (01.01.2014. – 31.12. 2014. godine)

Donator:  Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću;  U sklopu ovog projekta omogućeno je izdavanje zvučnog časopisa „Pravo na riječ“, izvršena je obuka osoba oštećenog vida za korišćenje računara kao pomagala, organizovan odmor i oporavak osoba oštećenog vida, kao i pokrivanje administrativnih troškova.