“Zapošljavanje osoba oštećenog vida u štamparijama za Brajevo pismo i crni tisak” (06.07.2017. – 05.07.2018. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;   Rezultat projekta su organizovane obuke za 6 učesnika projekta, nabavljena oprema u vidu Brajevog štampača i DBT softvera, zapošljena 4 lica u štampariji za Brajevo pismo i crni tisak na period od 6 mjeseci. Po završetku projekta jedan učesnik je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme.

“Podrška uspješnoj integraciji osoba oštećenog vida” (01.07.2017. – 30.06.2018. godine)

Donator:  Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću;   Projekat je obuhvatao nastavak informativno izdavačke djelatnosti-izdavanje audio časopisa „Pravo na riječ”,organizovanje kursa engleskog jezika, obuka osoba oštećenog vida  za korišćenje računara kao pomagala, opismenjavanje na Brajevom pismu, učenje rada na Brajevom štampaču, seminar za žene, šahovske i sportske aktivnosti.

“Servis personalnih asistenata za osobe sa oštećenim vidom” (01.11.2017. – 31.12.2017. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;   U okviru projekta dva personalna asistenta pružala su specifičnu asistenciju osobama sa oštećenjem vida u Baru u okviru javnih radova kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Asistenti su pružali  personalnu asistenciju u prostorijama Organizacije, ali po potrebi i na terenu jednom broju članova. Podrška je podrazumijevala pomoć osobama…

“Servis personalnih asistenata za osobe sa oštećenim vidom” (01.07.2017. – 30.10.2017. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;   U okviru projekta dva personalna asistenta pružala su specifičnu asistenciju osobama sa oštećenjem vida u Baru u okviru javnih radova kod ZZZCG. Asistenti su pružali  personalnu asistenciju u prostorijama Organizacije, ali po potrebi i na terenu jednom broju članova. Podrška je podrazumijevala pomoć osobama sa smetnjama vida  pri…

“Servis personalnih asistenata za osobe sa oštećenim vidom” (01.09.2016. – 30.11.2016. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;   U okviru projekta tri personalna asistenta pružala su specifičnu asistenciju osobama sa oštećenjem vida u Baru u okviru javnih radova kod ZZZCG. Asistenti su pružali  personalnu asistenciju u prostorijama Organizacije, ali po potrebi i na terenu jednom broju članova. Podrška je podrazumijevala pomoć osobama sa smetnjama vida  pri…

“Servis personalnih asistenata za osobe sa oštećenim vidom” (01.04.2015. – 31.12.2015. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;   U okviru projekta dva personalna asistenta pružala su specifičnu asistenciju osobama sa oštećenjem vida u Baru u okviru javnih radova kod ZZZCG. Asistenti su pružali  personalnu asistenciju u prostorijama Organizacije, ali po potrebi i na terenu jednom broju članova. Podrška je podrazumijevala pomoć osobama sa smetnjama vida  pri…

“Podrška inkluziji osobama sa oštećenim vidom” (01.01. 2015. – 31.12. 2015. godine)

Donator:  Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću;   U sklopu ovog projekta omogućeno je izdavanje zvučnog časopisa „Pravo na riječ“, organizovanje susreta članstva na moru ili planini, organizovanje 53. Regionalnog pojedinačnog šahovskog prvenstva za osobe sa oštećenim vidom, obilježavanje 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa i 3.decembra, Međunarodnog dana OSI i redovne…