“PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ ZA 2022. GODINU”
(06.05.2022. – 05.05.2023. GODINE)
Donator: Opština Bar


Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizovala je projekat „Programske aktivnosti Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj za 2022. godinu“, koji je podržan od strane komisije opštine Bar za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za projekte i programe nevladinih organizacija za 2022. godinu.
Dodjeljena su sredstva i Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj kao nevladinoj organizaciji koja za opštinu Bar ima poseban status zbog svog značaja i dostignutog dometa i kontinuiteta u radu, a na osnovu plana i programa rada za 2022. godinu.
U sklopu projekta podržane su redovne aktivnosti kontinuiranog rada i obavljanja osnovne djelatnosti u Organizaciji kao i druge aktivnosti koje doprinose poboljšanju položaja i integraciju osoba bez vida, članova organizacije slijepih za Bar I Ulcinj.

Komentariši