Donator:  Opština Bar

30. decembra 2021 godine okončana je implementacija projekta „Program rada Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj“, koji je podržan od strane komisije opštine Bar za raspodjelu sredstava
nevladinim organizacijama, za projekte i programe nevladinih organizacija za 2021. godinu. Dodjeljena su sredstva i Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj kao nevladinoj organizaciji koja za
opštinu Bar ima poseban status zbog svog značaja i dostignutog dometa i kontinuiteta u radu, a na osnovu plana i programa rada za 2021. godinu. U sklopu projekta podržane su redovne aktivnosti kontinuiranog rada i obavljanja osnovne djelatnosti u Organizaciji kao i druge aktivnosti koje doprinose poboljšanju položaja i integraciju osoba bez vida, članova organizacije slijepih za Bar I Ulcinj.

Komentariši