„Za dostojanstven i ravnopravan život OSI” (30.12.2021. – 29.12.2022. godine)
Donator: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj , 29. decembra 2022. godine okončala je realizaciju dvanaestomjesečnog projekta „Za dostojanstven i ravnopravan život OSI“, koji je podržan od komisije Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, pod nazivom „Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom- 2021“.
Ovaj projekat, imao je za opšti cilj “Omogućavanje potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u svim oblastima u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom.“
Takođe, njegova realizacija je trebala da doprinese unaprjeđenju ukupnog kvaliteta života osoba s invaliditetom i članova njihovih porodica u ostvarivanju većeg stepena njihove socijalne integracije kroz pružanje usluga socijalne zaštite u širem smislu.
Specifični cilj (svrha) projekta koji je ostvaren realizacijom aktivnosti je osnažio osobe s invaliditetom i članove njihovih porodica radi unapređenja njihovog ukupnog kvaliteta života i poboljšanja socijalne inkluzije kroz edukaciju i informisanje o pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite.
Direktnu ciljnu grupu predloženog projekta činile su osobe sa invaliditetom i članovi njihovih porodica sa područja cijele Crne Gore.
Realizacija aktivnosti u okviru projekta omogućila je ostvarivanje sledećih ciljeva:
Organizovanjem edukativnih treninga osnažili smo i informisali lica s invaliditetom i članove njihovih porodica o vrstama i pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite. Održavanjem radionica o samostalnom životu u zajednici obučene su osobe s invaliditetom kako da samostalno obavljaju svoje svakodnevne životne aktivnosti i nesmetano funkcionišu u zajednici.
U prostorijama Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj organizovali smo Dane otvorenih vrata za sve zainteresovane osobe s invaliditetom i članove njihovih porodica koji su imali mogućnost da se kroz neposrednu komunikaciju sa aktivistima za zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom i razmjenu iskustava sa ostalim učesnicima ove aktivnosti upoznaju sa vrstama i pristupom postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite.
Putem sprovođenja pravnog savjetovališta pružena je direktna podrška ponaosob svim osobama s invaliditetom i članovima njihovih porodica koje su zatražile ovakav vid pomoći u cilju rješavanja njihovih pojedinačnih problema, a u skladu sa njihovim potrebama, u pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite. Kako značajan broj osoba s invaliditetom i članova njihovih porodica nije dovoljno informisan o pristupu postojećim uslugama socijalne i dječije zaštite izradili smo informator na crnom tisku, brajevom pismu I u audio formatu sa svim neophodnim podacima o predviđenim pravima iz oblasti socijalne i dječije zaštite koja se odnose na osobe s invaliditetom, utvrđenim vrstama i pristupu postojećim uslugama kako bi u što većoj mjeri unaprijedili stepen socijalne integracije osoba s invaliditetom”.
Na kraju projekta održana je završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta, ali se diskutovalo o problemima lica sa invaliditetom, prevashodno o diskriminaciji u oblasti socijalne zaštite, adekvatnog životnog standarda, samostalnog života i života u zajednici.

Komentariši