Projekat “Podrška unapređenju kvaliteta života OSI”

Projekat “Podrška unapređenju kvaliteta života OSI” (20.09.2023. – 19.09.2024. godine) Donator: Ministarstvo Rada i socijalnog staranja Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa “Ekvivalentom”, realizuje projekat “Podrška unapređenju kvaliteta života OSI”, koji je podržan od Komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom za…

“Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica” 20.07.2023 – 19.10.2023. godine”

“Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica” (20.07.2023 – 19.10.2023. godine) Donator: Zavod za zapošljavanje Crne Gore Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj, u okviru javnih radova kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, odobren je projekat “Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica”. Njegova implementacija otpočela je 20. jula 2023. godine…

“PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ ZA 2022. GODINU”

“PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ ZA 2022. GODINU” (06.05.2022. – 05.05.2023. GODINE) Donator: Opština Bar Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizovala je projekat „Programske aktivnosti Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj za 2022. godinu“, koji je podržan od strane komisije opštine Bar za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za projekte i programe…

“PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ ZA 2023. GODINU”

“PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ ZA 2023. GODINU” (10.05.2023. – 09.05.2024. GODINE) Donator: Opština Bar Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizuje projekat „Programske aktivnosti Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj za 2023. godinu“, koji je podržan od strane komisije Opštine Bar za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za projekte i programe nevladinih…

“Unaprijeđenje stepena saobraćajne kulture i prava OSI u saobraćaju!”

“Unaprijeđenje stepena saobraćajne kulture i prava OSI u saobraćaju!” (31.08.2022. – 28.02.2023 godine. ) Donator: Ministarstvo kapitalnih investicija; 28. februara 2023. godine, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj okončala je šestomjesečnu implementaciju projekta “Unaprijeđenje stepena saobraćajne kulture i prava OSI u saobraćaju!”, koji je podržan od komisije Ministarstva kapitalnih investicija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama…

“Jednakost u pružanju zdravstvene zaštite OSI!“

“Jednakost u pružanju zdravstvene zaštite OSI!“ (29.12.2022. – 28.12.2023. godine) Donator: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Počev od 29. Decembra 2022. Godine, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa Ekvivalentom započela je implementaciju dvanajestomjesečnog projekta “Jednakost u pružanju zdravstvene zaštite OSI! “, koji je podržan od strane komisije Ministarstva ljudskih i manjinskih prava…

“Pravo na socijalnu integraciju OSI u zajednici!”

“Pravo na socijalnu integraciju OSI u zajednici!” (27.12.2022. – 26.12.2023.godine. ) Donator: Ministarstvo rada i socijalnog staranja    Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa “Ekvivalentom”, 27. decembra 2022. godine otpočela je realizaciju dvanaestomjesečnog projekta “Pravo na socijalnu integraciju OSI u zajednici!”, koji je podržan od Komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja za…

Za dostojanstven i ravnopravan život OSI

„Za dostojanstven i ravnopravan život OSI” (30.12.2021. – 29.12.2022. godine) Donator: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj , 29. decembra 2022. godine okončala je realizaciju dvanaestomjesečnog projekta „Za dostojanstven i ravnopravan život OSI“, koji je podržan od komisije Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama…

“Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica” (20.07.2022. – 19.11.2022. godine)

Donator: Zavod za zapošljavanje Crne Gore; Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, u okviru javnih radova kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, realizovala je, projekat “Servis personalne asistencije za slijepa i teže slabovida lica”. Jedan od ciljeva ovog projekta bio je povećanje socijalne inkluzije osoba sa smetnjama vida, kao i njihove samostalnosti, dostojanstva i samopouzdanja.…

“Učinimo pristupačan saobraćaj za OSI”

“Učinimo pristupačan saobraćaj za OSI” (17.12.2021. – 16.08.2022. godine)   Donator: Ministarstvo kapitalnih investicija;    avgusta 2022. godine, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj okončala je osmomjesečnu implementaciju projekta „Učinimo pristupačan saobraćaj za OSI“, koji je podržan od komisije Ministarstva kapitalnih investicija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa u oblasti zaštite lica sa…