“Program rada Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj za 2021. godinu”

“Program rada Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj za 2021. godinu” (01.07.2021. – 30.06.2022.  godine)  Donator:  Opština Bar;   Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizuje projekat „Program rada Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj“, koji je podržan od strane komisije opštine Bar za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za projekte i programe nevladinih organizacija za 2021.…

Otpočela realizacija projekta “Servis socijalnih usluga podrške za život u zajednici“

Otpočela realizacija projekta “Servis socijalnih usluga podrške za život u zajednici“ Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizuje projekat “Servis socijalnih usluga podrške za život u zajednici“ koji je podržan kroz Program malih grantova za organizacije civilnog društva u okviru Projekta „SOCIETIES 2 – Podrška organizacija civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s…

“Program rada Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj za 2020. godinu” (16.12.2020. – 16.12.2021. godine)

Donator:  Opština Bar;    Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizuje projekat „Program rada Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj“, koji je podržan od strane komisije opštine Bar za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za projekte i programe nevladinih organizacija za 2020. god. Dodjeljena su sredstva i Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj kao nevladinoj organizaciji…

“Recimo ne diskriminaciji u pristupu informacijama osoba oštećenog vida“ ( 31.10.2020 – 30.10.2021 GODINE)

Donator: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava    Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizuje projekat „Recimo ne diskriminaciji u pristupu informacijama osoba oštećenog vida“, koji je podržan od strane komisije Ministarstva za ljudska i manjinska prava za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju…

“Servis personalnih asistenata za slijepa i teže slabovida lica” (01.06.2020. – 30.09.2020. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;    U okviru projekta dva personalna asistenta pružala su specifičnu asistenciju slijepim i teže slabovidim osobama u Baru u okviru javnih radova kod ZZZCG. Asistenti su pružali  personalnu asistenciju u prostorijama Organizacije, ali po potrebi i na terenu jednom broju članova. Podrška je podrazumijevala pomoć osobama sa smetnjama vida …

“Pospješivanje mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom” (23.07.2019. – 23.07.2020. godine)

Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;  Uspješno smo u partnerstvu sa doo „Kadrom Plus“ iz Bara, realizovali ovaj projekat koji je implementiran uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Glavni cilj projekta je bio doprinos povećanju zaposlenosti lica sa invaliditetom. Njegovi učesnici su prošli dva modula obuke: – I Modul: Zaposli se – budi…

“Zajedničkim djelovanjem do potpune integracije osoba sa oštećenim vidom” (21.12.2018. – 21.12.2019. godine)

Donator:  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava;  Rezultati projekta ogledaju se u izdavanju audio časopisa „Pravo na riječ”, izvršene  obuke osoba oštećenog vida za korišćenje računara kao pomagala, opismenjavanje na Brajevom pismu, učenje rada na Brajevom štampaču, organizovanju seminara za žene i edukativnog kampa za samostalno kretanje osoba oštećenog vida, nabavka tiflo-tehničkih pomagala i dr.