Donator:  Zavod za zapošljavanje Crne Gore;  

U okviru projekta tri personalna asistenta pružala su specifičnu asistenciju osobama sa oštećenjem vida u Baru u okviru javnih radova kod ZZZCG.

Komentariši