Donator:  Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Implementacija ovog projekta obuhvatala je ažuriranje web portala i facebook stranice Organizacije, sprovođenje raznih obuka za samostalan život za osobe sa oštećenim vidom, pružanje servisa podrške slijepim licima.

Komentariši