Donator:  Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću;  

U sklopu ovog projekta omogućeno je izdavanje zvučnog časopisa „Pravo na riječ“, organizovanje susreta članstva na moru ili planini, organizovanje 53. Regionalnog pojedinačnog šahovskog prvenstva za osobe sa oštećenim vidom, obilježavanje 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa i 3.decembra, Međunarodnog dana OSI i redovne aktivnosti Organizacije.

Komentariši