Donator:  Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću;  

Projekat je obuhvatao nastavak informativno izdavačke djelatnosti-izdavanje audio časopisa „Pravo na riječ”,organizovanje kursa engleskog jezika, obuka osoba oštećenog vida  za korišćenje računara kao pomagala, opismenjavanje na Brajevom pismu, učenje rada na Brajevom štampaču, seminar za žene, šahovske i sportske aktivnosti.

Komentariši