“Zaposli se, budi poslovni administrator!”

( 03.10.2023 – 02.10.2024. godine)
Donator: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa doo “Kadrom Plus” uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u okviru grant šema, od 03.10.2023 godine realizuje dvanajestomjesečni projekat “Zaposli se, budi poslovni administrator!”.
Opšti cilj projekta: Doprinos povećanju zaposlenosti osoba sa invaliditetom.
Specifični ciljevi projekta:
1. Povećan nivo vještina, znanja i kompetencija 8 osoba sa invaliditetom, u cilju povećanja mogućnosti zapošljavanja, putem sprovođenja obuke za poslovnog administratora.
Nakon četiri mjeseca obuke polaznici će dobiti sertifikat o stečenom zvanju Poslovni administrator/ka.
2. Povećanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom kroz direktno zapošljavanje 6 osoba na period od 6 mjeseci u Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj, kao i kod partnera D.O.O. „Kadar Plus“, a zatim i zapošljavanje 2 lica na period od minimum 9 mjeseci, nakon završetka projekta kod nosioca projekta i partnera na projektu.
Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa mnogobrojnim barijerama tokom svog školovanja, obučavanja, nedostatkom servisa podrške, lošom materijalnom situacijom, predrasudama društva u kome žive. Sve se ovo kasnije jasno reflektuje i na jedan veoma važan dio njihovog života-zapošljavanje. Mnogi od njih, upravo zbog barijera kojima su bili izloženi nisu adekvatno pripremljeni za otvoreno tržište rada u Crnoj Gori. Osobama s invaliditetom zapošljavanje omogućava finansijsku nezavisnost, poboljšava kvalitet života i pozitivno utiče na njihovo svakodnevno funkcionisanje. Sposobnost svake osobe da brine o sebi, da je korisna i da to dokazuje kroz rad jednako je važna ili čak i važnija od ostalih činilaca kojima se ostvaruje ravnopravnost ovih osoba sa ostalima u zajednici.

Komentariši