Donator:  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Rezultati projekta ogledaju se u izdavanju audio časopisa „Pravo na riječ”, izvršene  obuke osoba oštećenog vida za korišćenje računara kao pomagala, opismenjavanje na Brajevom pismu, učenje rada na Brajevom štampaču, organizovanju seminara za žene i edukativnog kampa za samostalno kretanje osoba oštećenog vida, nabavka tiflo-tehničkih pomagala i dr.

Komentariši