Donator:  Caritas Crne Gore od strane EU;

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj 31. oktobra okončala je realizaciju projekta “Servis socijalnih usluga podrške za život u zajednici“ odobrenog od strane Caritasa Crne Gore kroz, program malih grantova u okviru Projekta „SOCIETIES 2 – Podrška organizacija civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu, „2.faza“, kojeg finansira Evropska Unija.

Opšti cilj projekta je bio podrška i povećanje socijalnih usluga slijepim i teže slabovidim osobama u svrhu podsticanja njihove socijalne inkluzije.

Specifični ciljevi su povećanje kapaciteta organizacije za efikasno upravljanje inicijativama socijalne inkluzije, u cilju promocije i zagovaranja socijalne inkluzije slijepih i teže slabovidih osoba, u skladu sa standardima EU.

Direktna ciljna grupa su bile OSI – slijepe i teže slabovide osobe.

Ciljevi ovog projekta su ostvareni, putem realizacije aktivnosti:

  1. Pružanjem individualne podrške slijepim i teže slabovidim osobama;
  2. Redovnim radom Društvenog kluba;
  3. Unaprijeđenjem vještina slijepih i teže slabovidih osoba;
  4. Jačanjem psihosocijalnih sposobnosti slijepih i teže slabovidih osoba.

Komentariši