“Jednakost u pružanju zdravstvene zaštite i podrške za OSI i djecu sa smetnjama u razvoju”

( 15.12.2023 – 14.12.2024 godine.)
Donator: Ministarstvo zdravlja

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj u partnerstvu sa “Ekvivalentom”, 15. Decembra 2023. godine otpočela je realizaciju dvanaestomjesečnog projekta “Jednakost u pružanju zdravstvene zaštite i podrške za OSI i djecu sa smetnjama u razvoju”, koji je podržan od Komisije Ministarstva zdravlja za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti Zaštita lica sa invaliditetom u 2023. godini, pod nazivom „Zajedno ka unapređenju zdravstvene zaštite i podrške za OSI i djecu sa smetnjama u razvoju”.

Opšti cilj projekta : “Povećanje nivoa svijesti znanja o značaju pristupa zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenim uslugama osobama sa invaliditetom i djeci sa smetnjama ili teškoćama u razvoju bez diskriminacije”.

Specifični cilj projekta: “Promovisanje prava na jednako uživanje zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga bez diskriminacije osoba sa invaliditetom i djece sa smetnjama ili teškoćama u razvoju i podizanje nivoa svijesti zdravstvenih radnika o ljudskim pravima, dostojanstvu i autonomiji osoba sa invaliditetom I djece sa smetnjama ili teškoćama u razvoju ”.
Direktnu ciljnu grupu predloženog projekta čine zdravstveni radnici, osobe sa invaliditetom ,djeca sa smetnjama ili teškoćama u razvoju i roditelji/staratelji djece sa smetnjama ili teškoćama u razvoju sa područja cijele Crne Gore.

U okviru ovog projekta biće realizovane aktivnosti:

Kreiranje , izrada i štampa bontona o postupanju prema osobama s invaliditetom i djeci sa smetnjama ili teškoćama u razvoju u pružanju zdravstvene zaštite na standardnoj crnoj štampi i u elektronskoj formi
Radionice psihološkog osnaživanja za osobe sa invaliditetom ,djecu sa smetnjama ili teškoćama u razvoju i roditelja/staratelja djece sa smetnjama ili teškoćama u razvoju
Šest jednodnevnih radionica za osobe sa invaliditetom
Šest jednodnevnih seminara za zdravstvene radnike o ljudskim pravima lica sa invaliditetom
Panel diskusija
Završna konferencija
Medijska promocija aktivnosti projekta.

Komentariši