“Sigurno i bezbjedno do cilja”

(24.11.2023. – 23.07.2024 godine. )
Donator: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, od 24. novembra implementira osmomjesečni projekat “Sigurno i bezbjedno do cilja”, koji je podržan od Komisije Ministarstva Saobraćaja i pomorstva za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija za oblast saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju u 2023. godini.
Cilj projekta je: “Doprinos većem stepenu saobraćajne kulture djece i mladih osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja i mladih vozača o pravilnom ponašanju u saobraćaju, radi ostvarivanja većeg stepena sigurnosti i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju”.
Specifični ciljevi projekta, koji će biti ostvareni realizacijom planiranih aktivnosti su:
1. “Edukacija i osnaživanje djece i mladih osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja i mladih vozača o pravilnom ponašanju u saobraćaju radi ostvarivanja većeg stepena sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju!”
2. “Podizanje nivoa svijesti svih učesnika u saobraćaju i opšte javnosti o savjesnoj vožnji radi ostvarivanja veće sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju!”
Direktnu ciljnu grupu projekta čine djeca i mladi osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja i mladi vozači iz Berana, Podgorice i Bara.
U osnovnim i srednjim školama planirano je održavanje šest edukativnih predavanja , o bezbijednosti djece u saobraćaju za učenike svih razreda. U fokusu predavanja su djeca i mladi osnovnih i srednjih škola iz Berana, Podgorice i Bara koji će učiti o saobraćajnoj signalizaciji i opasnostima na putu.
Predviđeno je i organizovanje tri edukativne radionice, u Beranama, Podgorici i Baru koje su namijenjene mladim vozačima uzrasta od 18-30 godina, a na kojima će se govoriti o pravilnom ponašanju u saobraćaju u cilju smanjenja saobraćajnih nezgoda na crnogorskim drumovima. Krajnji cilj ovih radionica je edukacija mladih vozača radi većeg stepena bezbjednosti i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
Biće kreiran, izrađen i oštampan informator za vozače o sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, koji će pored kratkog osvrta na zakonsku regulativu kojom je uređena ova oblast sadržati preporuke i upustva o pravilnom ponašanju u saobraćaju. Nakon izrade informatora biće organizovana promotivna akcija dijeljenja informatora i promotivnih majici sa sloganom projekta svim učesnicima u saobraćaju na prometnim saobraćajnim raskrsnicama u Beranama, Podgorici i Baru. Tokom cijelog perioda implementacije projekta biće sprovođena efektivna medijska kampanja za podizanje nivoa svijesti svih učesnika u saobraćaju, ali i opšte javnosti o obavezi poštovanja saobraćajnih pravila sa posebnim aspektom na bezbjednost i sigurnost.

Komentariši