Donator:  Opština Bar;

15. jula okončana je implementacija projekta „Program rada Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj“, koji je podržan od strane komisije Opštine Bar za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za projekte i programe nevladinih organizacija za 2020. godinu.

Dodjeljena su sredstva i Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj, kao nevladinoj organizaciji koja za Opštinu Bar ima poseban status zbog svog značaja i dostignutog dometa i kontinuiteta u radu, a na osnovu plana i programa rada za 2020. godinu.

U sklopu projekta realizovane su redovne aktivnosti kontinuiranog rada i obavljanja osnovne djelatnosti u Organizaciji kao i druge aktivnosti koje su doprinijele poboljšanju položaja i integraciju osoba bez vida, članova organizacije.

Komentariši