Donator:  Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

U sklopu ovog projekta omogućeno je izdavanje zvučnog časopisa „Pravo na riječ“, izvršena je obuka osoba oštećenog vida za korišćenje računara kao pomagala, organizovan odmor i oporavak osoba oštećenog vida, kao i pokrivanje administrativnih troškova.

Komentariši