GRATIS KARTA ZA POVLAŠĆENU VOŽNJU U GRADSKOM SAOBRAĆAJU BAR

Uslovi ostvarivanja prava na gratis kartu za povlašćenu vožnju u gradskom
saobraćaju u Baru:

Ponesite svoju ličnu, malu fotografiju i 10 eura u poslovne prostorije
Organizacije slijepih u Baru. Sa strankama radimo od 07 do 14h.

Dobijate gratis kartu sa kojom imate neograničen broj vožnji gradskim
autobusima na teritoriji opštine Bar. Ova karta važi 1 godinu i ponovo je
produžavate na isti način.

Da bi ste ostvarili ovu subvenciju morate biti član Organizacije slijepih
za Bar i Ulcinj i redovno plaćati godišnju članarinu.