BESPLATNO PRAĆENJE KULTURNIH SADRŽAJA KOD JP KULTURNI CENTAR BAR

Uslovi ostvarivanja prava besplatnog praćenja kulturnih sadržaja, kod JP Kulturni centar Bar.

Slijepa i slabovida lica sa asistentima imaju pravo besplatnog praćenja kulturnih sadržaja, koji se organizuju u Kulturnom centru, a u skladu sa mogućnostima Kulturnog centra.

Kako bi ostvarili ovu povoljnost, neophodno je da nam se javite u poslovne prostorije Organizacije slijepih u Baru, najmanje 5 dana prije održavanja manifestacije kojoj želite da prisustvujete. Sa strankama radimo od 07 do 14h.

Da bi ste ostvarili ovu povoljnost morate biti član Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj i redovno plaćati godišnju članarinu.