Svečanost povodom nabavke automobila za potrebe Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj (Jul 31, 2018)

Svečanost povodom donacije Organizaciji slijepih za Bar I Ulcinj (April 24, 2017)

Jubilej Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj (Jun 5, 2018)

Projekat Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj “Zapošljavanje osoba(Avgust 29, 2017)

Drugi međunarodni turnir u pikadu za slijepe Bar 2019 (Novembar 2, 2019)

Okrugli sto Udružimo se, zaposlimo OSI (Jun 10, 2020)

Uručeni sertifikati članovima Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj (Oktobar 17, 2018)

Zavrsna konferencija Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj o zaposljavanju OSI (Jul 3, 2020)

Zavrsna konferencija Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj o zaposljavanju OSI (April 17, 2019)