SUBVENCIJA ZA ODVOZ SMEĆA U BARU

Uslovi ostvarivanja prava za subvenciju za odvoz smeca kod DOO Komunalne
djelatnosti Bar

Ponesite poslednji račun za odvoz smeća u poslovne prostorije Organizacije
slijepih u Baru. Sa strankama radimo od 07 do 14h.

Imate pravo subvencije na račun za odvoz smeća za 50 kvadratnih metara stana
ili 100 kvadratnih metara kuće mjesečno, ukoliko nemate duga na računu.
Ukoliko imate dug javite se u upravu D.O.O Komunalne djelatnosti Bar sa
potvrdom iz Organizacije slijepih, nakon izmirenja duga imaćete pravo na
subvenciju mjesečno.

Da bi ste ostvarili ovu subvenciju morate biti član Organizacije slijepih za
Bar I Ulcinj I redovno plaćati godišnju članarinu.