“PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA BAR I ULCINJ ZA 2023. GODINU”

(10.05.2023. – 09.05.2024. GODINE)
Donator: Opština Bar

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, realizuje projekat „Programske aktivnosti Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj za 2023. godinu“, koji je podržan od strane komisije Opštine Bar za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za projekte i programe nevladinih organizacija za 2023. godinu.
Dodjeljena su sredstva i Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj kao nevladinoj organizaciji koja za opštinu Bar ima poseban status zbog svog značaja i dostignutog dometa i kontinuiteta u radu, a na osnovu plana i programa rada za 2023. godinu.
Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj je jedan od najznačajnijih subjekata na teritoriji opštine Bar, koji pruža podršku osobama bez vida i teže slabovidim osobama u prevazilaženju životnih prepreka. Osnovni cilj ovog programa je da se stvore uslovi da se osobe sa smetnjama vida prihvate u društvo kao aktivni subjekti, putem integracije u prirodnu sredinu, koju predstavlja lokalna društvena zajednica.
Realizacijom planiranih programskih aktivnosti doprinijećemo poboljšanju položaja osoba sa smetnjama vida kroz stvaranje mogućnosti za aktivno i ravnopravno učešće u životu društvene zajednice. Planirane programske aktivnosti omogućiće i redovnost informisanja osoba bez vida I cjelokupne javnosti o uspjesima i radu naše Organizacije. Ovim programom nastojaćemo podstaći što samostalniji život osoba sa jednim od najtežih vidova invaliditeta, poboljšati kvalitet njihovog života kroz uključivanje u sadržaje koji su im dostupni u Društvenom klubu Organizacije, kao i bavljenjem kulturnim, sportsko rekreativnim i drugim aktivnostima. Takođe, omogućićemo i sprovođenje aktivnosti kontinuiranog rada I institucionalnog djelovanja same Organizacije i njenih organa.

Komentariši