Donator za nabavku kompjuterske opreme – 28.01.2016. godine

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, zahvaljuje Opštini Bar na iskrenoj saradnji i finansiskoj podršci za nabavku kompjuterske opreme neophodne za publikovanje časopisa “Pravo na riječ” i zvučnih knjiga za potrebe Organizacije.