OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PUTARINE ZA KORISNIKA ZNAKA PRISTUPAČNOSTI ZA OSI

Izmjenom Zakona o putevima (Službeni list CG, br. 82/2020), predviđeno je  da se lica koja posjeduju “znak pristupačnosti” na svojim motornim vozilima oslobađaju od obaveze plaćanja putarine kroz tunel Sozina.

Procedura koju je potrebno proći da bi se dobila potvrda za oslobađanje od plaćanja putarine kroz tunel Sozina za korisnika znaka pristupačnosti je sledeća:.

Podnesite  zahtjev za izdavanje  potvrde za oslobađanje od plaćanja putarine preduzeću “Monteput” D.O.O. u Podgorici, koje gazduje tunelom Sozina. Osoba koja želi ostvariti navedenu povlasticu, treba podnijeti zahtjev, kopiju znaka pristupačnosti (znak pristupačnosti se nalazi na šoferšajbni vozila), kopiju saobraćajne dozvole i kopiju lične karte. Uz zahtjev, takođe, treba navesti i kontakt telefon, kao i e-mail adresu pošiljaoca. Zahtjev i ostala dokumentacija šalje se na mail adresu: [email protected]

Za dodatna pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju.