LEGITIMACIJA ZA POVLAŠĆENU VOŽNJU OSOBA SA OŠTEĆENIM VIDOM U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Uslovi ostvarivanja prava na povlasticu u unutrašnjem željezničkom saobraćaju Crne Gore

Ponesite svoju ličnu, malu fotografiju i 1 euro u poslovne prostorije Organizacije slijepih u Baru.
Sa strankama radimo od 07 do 14h.

Dobijate legitimaciju sa kojom vi I vaš asistent placate voznu kartu po cjeni od 1 euro, I imate
neograničen broj vožnji vozom u Crnoj Gori.

Ova legitimacija važi 2 godine i ponovo je produžavate na isti način.
Da bi ste ostvarili ovu povlasticu morate biti član Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj i redovno
plaćati godišnju članarinu.