Audio biblioteka

U okviru Narodne biblioteke i čitaonice „ Ivo Vučković“ koja se nalazi u Ul. Jovana Tomaševića 57 u Baru od 17. maja 2006. godine funkcioniše naša audio biblioteka na CD-ovima u mp3 formatu, koja je dostupna svim zainteresovanima,bez obzira da li imaju ili nemaju problema sa vidom.
Svi zainteresovani čitaoci mogu besplatno pozajmiti zvučne knjige na CD medijima u mp3 formatu.
Ostali čitaoci koji nisu sa područja Bara, iste mogu dobiti na kućnu adresu putem pošte.
Dovoljno je da čitaoc zatraži knjigu kontaktirajući našu organizaciju, i knjiga će stići na Vašu adresu.
Trenutno raspolažemo sa 530 književna djela snimljena u mp3 formatu.