U žiži

U prethodnom mjesecu nastavili smo realizaciju započetih projekata, što je pokazatelj neprekidnog napretka naše organizacije, kao i konstantnog rada na poboljšanju kvaliteta života osoba sa smetnjama vida.

     Prvi ekipni turnir u pikadu za slijepe i slabovide u Crnoj Gori održan je 29. oktobra 2017. godine u Nikšiću. Domaćin i organizator prvenstva bila je Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine.

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj organizovala je dvodnevni seminar, u okviru   projekta „Servis podrške slijepim licima“, koji finansira Evropska unija, u okviru  programa SOCIETIES, na kojem su obrađene teme: Pitanje invalidnosti i Filozofija samostalnog života, Seminar je održan 21. i 22. oktobra u Baru, u Hotelu „Sidro“ . U subotu, 21. oktobra na otvaranju seminara o detaljima i cilju projekta je govorio Veselin Joketić, predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj, a o regionalnom projektu ,,Pomoć organizacijama civilnog društva za  sticanje tehničkih vještina, inkluzija osoba sa invaliditetom i dostizanje standarda Evropske unije u Jugoistočnoj Evropi’’, govorio je   Marko Đelović, direktor Caritas Crne Gore. Prisutnima se obratio i Slavko Vučićević Predsjednik udruženja paraplegičara Bara. Trener na seminaru bila je Nataša Borović u čijem radu je učestvovalo 25 članova Organizacije i personalni asistenti.

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj organizuje dvodnevni seminar, u okviru projekta „Servis podrške slijepim licima“, koji finansira Evropska unija, u okviru programa SOCIETIES, na kojem će biti obrađene teme: Pitanje invalidnosti i Filozofija samostalnog života.

Članovi Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj učestvovali su na ovogodišnjem obilježavanju 15. Oktobra Međunarodnog dana bijelog štapa u Igalu.

Slika

U četvrtak dana 12. oktobra. 2017. godine, u prostorijama organizacije slijepih za Bar i Ulcinj, sa početkom u 11 časova, održana je prezentacija zvanične web stranice organizacije.

Organizacija slijepih za Bar I Ulcinj organizovala je projekciju filma Ostrvo u adaptaciji za osobe sa smetnjama vida.Projekcija filma održana je u prostorijama Organizacije slijepih u Baru 6 oktobra u 17h.

01. oktobra. 2017. godine, izašao je 164. broj časopisa "Pravo" na riječ, za Septembar 2017. godine.
Sadržaj 164. broja časopisa, možete pročitati na linku "Opširnije"

U proteklom periodu Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj imala je niz značajnih aktivnosti koje doprinose uspješnom radu i pozicioniranju ove organizacije u društvo. Nastavili smo realizaciju započetih projekata, kao i otpočeli realizaciju novih, što je pokazatelj neprekidnog napretka naše Organizacije, kao i konstantnog rada na poboljšanju kvaliteta života osoba sa smetnjama vida, članova i članica organizacije. Projekti i aktivnosti koje trenutno realizujemo su prvenstveno usmjereni na samostalnost, zapošljavanje i informisanost članova i članica, što je zapravo i jedan od glavnih ciljeva rada Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj. U nastavku slijede informacije o najznačajnijim aktivnostima koje smo realizovali tokom vrelog ljeta ove godine.