Poštovani sugrađani,

 

Obraćamo se svima Vama koji ste u prilici da našoj organizaciji,  Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj, pomognete, u skladu sa Vašim mogućnostima, kako bismo brže i uspješnije ostvarili jedan od naših primarnih ciljeva koji bi unaprijedio položaj i mogućnosti za rad naše zajednice, a to je nabavka putničkog automobila.

 

Naime, ukazala se potreba da organizacija, koja je osnovana još 1948. godine, za potrebe svojih aktivnosti i lakšeg funkcionisanja njenih članova, obezbijedi automobil čija nabavka bi nam znatno olakšala realizaciju svih aktivnosti koje sprovodimo, naročito imajući u vidu činjenicu da funkcionišemo na teritoriji dva grada – Bara i Ulcinja.

 

Kako nismo u mogućnosti da samostalno obezbijedimo sredstva, molimo sve privrednike, privatne preduzetnike i sve ljude dobre volje koji njeguju principe društveno-odgovornog poslovanja, da  svojom donacijom, pomognete da realizujemo nabavku putničkog automobila, što bi značajno pomoglo u prevazilaženju problema na koje nailazimo usled njegovog nedostatka.

 

Smatramo da su sve akcije ove Organizacije, u njenom dugogodišnjem postojanju, doprinosile zajednici i u užem i širem smislu i stoga očekujemo da će mnogi od Vas, kao donatori, odigrati ključnu ulogu u prepoznavanju pravih vrijednosti koje treba da njeguje društvo jednakih mogućnosti za sve.

 

U nadi da ćemo naići na Vaše razumijevanje i dobru volju, pozivamo Vas da svoja sredstva uplatite na žiro račun Organizacije: 510-5085-14 kod Crnogorske komercijalne banke.

 

 

                                                                                                       kontakt telefon: 069 034 606