I u novembru nastavili smo realizaciju započetih projekata, što je pokazatelj neprekidnog napretka naše organizacije, kao i konstantnog rada na poboljšanju kvaliteta života osoba sa smetnjama vida. Projekti i aktivnosti koje trenutno realizujemo su prvenstveno usmjereni na samostalnost zapošljavanje i informisanost naših članova i članica, što je zapravo i jedan od glavnih ciljeva rada Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj. U nastavku slijede informacije o najznačajnijim aktivnostima koje smo realizovali u izvještajnom periodu.

 

Tokom izvještajnog perioda  tekao je četvrti mjesec realizacije projekta „Servis podrške slijepim licima“ koji finansira Caritas Crne Gore. Projekat je dio projekta „Societes“, finansiran od strane Evropske unije. Od prvog novembra u okviru projekta dva personalna asistenta su zasnovala radni odnos na period od jedne godine. Ovim angažovanjem personalnih asistenata uspostavljen je servis personalne asistencije za članove. Oni pružaju personalnu asistenciju za 10 članova na terenu, ali i po potrebi u prostorijama Organizacije.

 

 Personalni asistenti članovima pružaju sljedeće usluge:

  • asistenciju u nabavci osnovnih životnih namirnica
  • asistenciju u plaćanju komunalija
  • asistenciju u obavljanju profesionalnih obaveza
  • asistenciju pri edukaciji
  • asistenciju pri kretanju i transportu
  • asistenciju pri socijalnim kontaktima i aktivnostima

 

Od prvog novembra otpočeli smo dvomjesečnu realizaciju projekta “Servis personalne asistencije za osobe sa oštećenim vidom” u okviru javnih radova kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Dva personalna asistenta u novembru pružala su personalnu asistenciju u prostorijama Organizacije ali po potrebi i na terenu jednom broju članova.

 

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj nastavila je inplementaciju Projekta „Zapošljavanje osoba oštećenog vida u štamparijama za Brajevo pismo i crni tisak“za čiju realizaciju su odobrena sredstva na konkursu„ Finansiranje projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike i zapošljavanja lica sa invaliditetom”, a kojeg je raspisao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. U okviru ovog projekta od 1 novembra otpočeo je treći modul obuke za njegove polaznike.

 

U novembru tekla je realizacija projekta “Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u gradskom vešeraju”. Nosilac projekta je Podgorička Organizacija slijepih dok je naša Organizacija partner.

 

10-og novembra okončana je realizacija projekta “Zapošljavanje osoba sa oštećenim vidom u salonu za masažu i njegu tjela” za čiju realizaciju su bila odobrena sredstva na konkursu„ Finansiranje projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike i zapošljavanja lica sa invaliditetom”, kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Nosilac projekta je bila Podgorička Organizacija slijepih, a Barska Organizacija slijepih partner.

 

Prostorije Organizacije slijepih od prvog novembra su otvorene svakog radnog dana u periodu od 7 do 19 sati. Rad je podjeljen u dvije cjeline. Od 7 do 15 časova obavlja se redovan rad Organizacije. U periodu od 15 do 19 časova otvoren je društveni klub za druženje članova Organizacije. Uvođenje ovakvog rada naišlo je na veliko interesovanje i posjećenost prostorijama Organizacije. Članovi se druže igraju šah, domine ali i treniraju pikado za takmičenja. Gledaju adaptirane filmove za osobe sa smetnjama vida.

 

Savez slijepih Crne Gore u okviru realizacije projekta „Zaposli osi me “ organizovao je prvog novembra u Podgorici okrugli sto „Uključimo osobe sa invaliditetom Zajedno gradimo društvo Udružimo snage“. Ovom događaju prisustvovao je predsjednik Organizacije Veselin Joketić.

 

    Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj  organizovala je  projekciju filma Helen Keler u adaptaciji za osobe sa smetnjama vida. Prikazivanje filma održano je u prostorijama Organizacije slijepih u Baru 3. novembra u 17h.

     Projekcija filma realizovana je u sklopu redovnog umjetničkog programa barske Organizacije.

    Svakog prvog petka u mjesecu organizujemo projekcije filmova za svoje članove kako bi se filmska umjetnost približila što širem krugu osoba sa smetnjama vida, koje su zbog svog vizuelnog invaliditeta praktično onemogućene da uživaju u dostignućima filmske umjetnosti.

 

Savez slijepih Crne Gore organizovao je 7 novembra u Podgorici završnu konferenciju „Zaposli osi me “ kao završnu aktivnost projekta koji je finansiran od strane ZZZCG kroz Poziv “Profesionalna rehabilitacija, Aktivna politika zapošljavanja i zapošljavanje lica sa invaliditetom”. Predsjednik Organizacije Veselin Joketić prisustvovao je radu završne konferencije.

 

Predsjednik Opštine Bar, utvrdio je Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta Opštine Bar.

Tim povodom Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Bar organizovao je stručnu javnu raspravu 9 novembra u maloj sali Skupštine opštine Bar.

Predsjednik Veselin Joketić učestvovao je na javnoj raspravi i svojim predlozima i sugestijama doprinio je izradi kvalitetnog teksta navedene Odluke. Ova odluka predviđa poseban status organizacijama osoba sa invaliditetom među kojima je i Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj.

 

30-ta. sjednica Savjeta za brigu o licima s invaliditetom održana je u utorak, 14. 11. 2017. godine u sali za sastanke Ministarstva rada i socijalnog staranja.

U njenom radu kao član savjeta učestvovao je Veselin Joketić.

 

Ovogodišnje Tradicionalno savjetovanje organizacija slijepih održano je 14. novembra u Podgorici, u PR Centru na Starom Aerodromu.

Tema Savjetovanja 2017. je bila:

“Pristup pravdi pod jednakim uslovima, s posebnim osvrtom na notarske postupke i korišćenje faksimila kao svojeručnog potpisa za osobe oštećenog vida”.

U radu savjetovanja učestvovao je Predsjednik Organizacije Veselin Joketić  koji je svojom konstruktivnom diskusijom doprinio kvalitetu ovog značajnog događaja.

 

Redovna sjednica skupštine Organizacije slijepih za Cetinje održana je 15-og novembra na Cetinju kojoj je prisustvovao predsjednik Organizacije.

 

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj organizovala je svečanost povodom otvaranja društvenog kluba, koja se održala u prostorijama Organizacije 17. novembra 2017.godine.

Ovim značajnim događajem obilježen je  24. novembar  dan opštine Bar.

Tom prilikom  organizovana je projekcija  filma „Idemo dalje”, reditelja Zdravka Šotre, u adaptaciji za osobe sa smetnjama vida . Interaktivnu  adaptaciju filma radio je  uživo saradnik  Biblioteke za slijepe Crne Gore, profesor Igor Tomić.

     Projekcija filma prilagođenog osobama sa smetnjama vida  realizovana je  u sklopu redovnog umjetničkog  programa Biblioteke.   

Na svečanosti su govorili: Veselin Joketić, Predsjednik Organizacije i profesor Igor Tomić.

Povodom dana opštine Bar 24. novembra 2017 godine  u velikoj Sali SO Bar održana je svečana sjednica Skupštine opštine,kojoj je prisustvovao predsjednik organizacije Veselin Joketić.

 

Povodom dana opštine Tivat u nedjelju 26 novembra u Tivtu je održan šahovski meč prijateljstva. U prijateljskom šahovskom meču ekipa Tivta savladala je ekipu Juzni Jadran, sastavljenu od slijepih i slabovidnih lica, rezultatom 3.5-1.5. Za ekipu Južnog jadrana igrali su: Mitar Đukanović I Zijadin Peročević iz Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj kao I Rajko Knežević, Čedo Novović I Miroslav sindik iz Organizacije slijepih za Kotor, Tivat, Budvu I Herceg novi.

Susret je odigran po ideji Miroslava Sindika iz Tivta a organizovan je u saradnji Sekretarijata za sport i SK Mimoza. Manifestaciju je otvorio Nikola Krsmanovic savjetnik u Sekretarijatu a ucesnike je pozdravio Dragan Popadic, predsjednik SK Mimoza.

Po završetku takmičenja organizovan je prigodan koktel na kome su dodjeljene medalje i zahvalnice. Ovaj meč održan je u sklopu manifestacija posvećenih Danu opštine Tivat.

 

Na treningu kojeg su Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar organizovali 27 i 28 novembra u Podgorici na temu  Upravljanje sa inicijativama  socijalne inkluzije prisustvovao je i Veselin Joketić Predsjednik Organizacije. Trening je realizovan u okviru regionalnog projekta SOCIETIES - "Support Of CSOs In Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and Eu standards in South east europe" (Pomoć organizacijama civilnog društva za sticanje tehničkih vještina, za inkluziju osoba sa invaliditetom i dostizanje standarda EU u jugoistočnoj Evropi). Projekat SOCIETIES je finansiran od strane Evropske unije.

 

 

Krajem mjeseca snimljen je, umnožen i distribuiran 166-ti broj časopisa “Pravo na riječ ” za novembar 2017 godine.

 

Konstantno radimo na ažuriranju podataka za članove Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj u elektronsku bazu Saveza slijepih Crne Gore.

 

Tokom proteklog mjeseca u našoj brajevoj štampariji štampali smo naljepnice sa informacijama na Brajevom pismu jednom broju zdravstvenih ustanova i drugim institucijama i na taj način omogućili licima sa smetnjama vida da nesmetano funkcionišu pod jednakim uslovima kao i licima bez invaliditeta.

Važno je spomenuti i to da smo tokom izvještajnog perioda u Organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj pisali različite vrste uputstava za ostvarivanje pojedinih prava, za članove i članice. Takođe, naša Organizacija je u ovom intervalu imala dinamičnu i kvalitetnu saradnju sa brojnim pojedincima, pravnim subjektima i organizacijama, kao i sa medijskim kućama u našoj zemlji. Sa medijima smo kvalitetno sarađivali, kroz predstavljanje naših najznačajnijih aktivnosti, projekata, ali i inicijativa, na kojima svakodnevno radimo u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba sa smetnjama vida na području opština  Bara i Ulcinja.